Цахим диплом, гэрчилгээ шалгах


Цахим диплом, гэрчилгээг www.certify.mn веб сайтад хандан цахим дипломын файлыг оруулж, үнэн зөв эсэхийг шалгана.

  1. Хэрэв таны файл хүчинтэй файл бол дараах байдалтай байна.
guide-1

Дээрх зургийн зүүн хэсэгт блокчэйнд бичсэн мэдээллийг харж болно.

  1. Баталгаажуулагчийн нэр гэдэг нь уг цахим файлыг үүсгэсэн сургуулийн нэр
  2. Баталгаажуулагчийн хаяг гэдэг нь тухайн сургуулийн блокчэйн дээрх нийтийн түлхүүрийн хаяг
  3. Гүйлгээний ID гэдэг нь файлын хаш утгыг блокчэйн дээр бичих үед үүссэн гүйлгээний хаяг
  1. Боловсролын ерөнхий газраас баталгаажуулаагүй файлын жишээ
guide-1
  1. Хугацаа дууссан файлын жишээ
guide-1
  1. Оруулсан сургууль буцаан хүчингүй болгосон бол дараах байдлаар харагдана.
guide-1
  1. Огт блокчэйнд бичигдээгүй эсвэл блокчэйнд бичсэн файлыг ямар нэг байдлаар өөрчилсөн файл дараах байдлаар харагдана.
guide-1