Хуурамчаар диплом, гэрчилгээ үйлдэх боломжгүй боллоо.

Бүртгүүлэх

Асуудал юу байв?

Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамнаас 2022 онд хуурамч дипломын асуудал хөндөгдөж олон нийтэд мэдээллэж байсан билээ.

Уг мэдээлэлд дурдсанаар 59 мянган дипломыг шалгахад зөрчилтэй 724, сэжигтэй 2,000 диплом илэрсэн билээ. Хуурамч дипломтой иргэд төрийн байгууллагад ажиллах тэр дундаа ерөнхий боловсролын сургуульд багшлах зэрэг асуудал үүссэнээр дипломыг цахим хэлбэрээр олгох, дипломын өгөгдөл мэдээллийг хуурамчаар үйлдэх боломжгүй байх, цахимаар ямар нэг зардалгүйгээр тулган баталгаажуулах хэрэгцээ шаардлага үүссэн.

Мөн цаасан диплом нь гэмтэх, хаяж гээх болон үнэн зөв эсэхийг ажил олгогч компанид, гадаадын сургуульд нотлоход нотариатаар баталгаажуулах гэх мэтээр зардал өндөр, цаг хугацаа шаарддаг байсан билээ.

Т.Ням-Очир

Т.Ням-Очир

Боловсролын ерөнхий газрын дарга

“Боловсролын ерөнхий хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8-д “Боловсролын баримт бичиг цаасан болон цахим хэлбэртэй байна.” гэж заасан.

Шинээр батлагдсан Боловсролын ерөнхий хуульд боловсролын баримт бичгийг цаасан болон цахим хэлбэртэй байхаар тусгасан.

Мөн 2022 онд Монгол улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын “Хамтарсан албан даалгавар”-т “Их, дээд сургуулиудын төгсөгчдийн дипломыг блокчэйн технологид тулгуурлан баталгаажуулах” үүргийг Боловсрол, шинжлэх ухааны яаманд даалгасан.

Энэ хүрээнд блокчэйн технологиор баталгаажуулах шилжилтийг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын ерөнхий газраас 2022 онд эхлүүлсэн бөгөөд их, дээд сургуулиуд TEO үндэсний блокчэйнд цахим диплом баталгаажуулах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Цаашид их дээд сургууль төгсөгчдийн боловсролын баримт бичгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэхээс гадна ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн боловсролын баримт бичгийг блокчэйнд байршуулах ажлыг ойрын хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.

Боловсролын баримт бичгийг блокчэйнд шилжүүлснээр ажил олгогч, ажил горилогч нарын дунд бий болдог эргэлзээг арилгахад мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүнийг ашиглах сайн жишээ болно.

Хэрхэн шийдсэн бэ?

Бидний шийдлийн онцлог нь цахим дипломын файлд дахин давтагдашгүй хэш утга өгч, уг хэш утгыг блокчэйнд хадгалдаг. Улмаар Боловсролын ерөнхий газар бүх дипломыг тулган блокчэйн сүлжээнд зөвшөөрөл өгдөх байх ухаалаг гэрээ бүхий давхар хяналтын тогтолцоот цогц системийг нэвтрүүлсэн. Мөн блокчэйн сүлжээнд Боловсролын ерөнхий газрыг node серверээр шууд холболттой болгосон нь аюулгүй, найдвартай байдлаа хангасан.

М.Золжаргал

Блокчэйн Сольюшн ХХК-н Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал

Цахим дипломын файлын хэш утгыг блокчэйнд баталгаажуулснаар хуурамчаар диплом, гэрчилгээ үүсгэх боломжийг халсан.

Бид Үндэсний TEO блокчэйн сүлжээнд цахим диплом болон гэрчилгээ, батламжийг баталгаажуулах Certify үйлчилгээг нэвтрүүлж тухайн дипломыг дэлхийн хаанаас ч үнэн зөв, хуурамч биш болохыг нотариатын зардалгүйгээр нотлох боломжийг олгосон.

Т.Ням-Очир

Шийдлийн зураглал: Их, дээд сургуулийн үүсгэсэн дипломыг Боловсролын ерөнхий газраас баталгаажуулах

Т.Ням-Очир

Хэрэглэгчдийн сэтгэгдэл

Т.Ням-Очир

Их, дээд сургууль менежер

Цахим диплом нь уламжлалт цаасан суурьтай диплом олгохоос хялбар, цаг хугацааг хэмнэсэн. Мөн дипломын лавлагаа, тодорхойлолт өгөх зэрэг ажлыг халсан.

Төгсөгчид маань ажилд орох, эрдмийн зэргээ дээшлүүлэх, гадаад улсад суралцахад Цахим дипломоо certify.mn -ээр хормын дотор шалгуулж өөрийгөө дээд боловсрол эзэмшсэн эсэхээ нотлох боломжтой болсон.

Оюутан, төгсөгч

Цаг, хугацаа, зардал мөнгийг хэмнэсэн шилдэг шийдэл

Хэвлэмэл, цаасан дипломтой байхад үүсдэг асуудлуудыг эцэслэж ганцхан хормын дотор хүссэн газраасаа, хүссэн цагтаа, дэлхийн аль ч өнцөг буланд байсан өөрийн боловсролын мэдээллээ нотлон харуулах боломжтой болсон.

Т.Ням-Очир
Т.Ням-Очир

Хүний нөөцийн менежер

Цахим дипломыг үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг шалгахад хялбар.

Ажилд горилогч нараас заавал цаасан диплом нотариатаар батлуулж хувилж авах хэрэггүй болсон. Энэ нь байгууллагын архивын ажиллагааг хөнгөвчилсөн.